- Erhverv

AWS certificering: hvad er det?

AWS er en forkortelse for Amazon Web Services, som handler om at give dig en bredere forståelse for Cloud Computing. Derfor er det ligeledes relevant at forstå begrebet, Cloud Computing, hvis man ønsker at gå i dybden med AWS certificering. I de nedenstående afsnit vil der af denne årsag blive gennemgået, hvad Cloud Computing er, og hvad det kan hjælpe dig med fremadrettet.

AWS certificeringer er for dig, som ønsker at optimere din virksomhed ved hjælp af forskellige kurser. Det er underordnet, om du har beskæftiget dig med en AWS certifikation før, da vi tilbyder kurser, som er relevante, uanset hvor meget kendskab du har til AWS certificeringer.

Hvad er Cloud Computing?

Cloud Computing er en simpel levering af forskellige tjenester til din computer. Det kan blandt andet omhandle servere, lagere, databaser, netværk, software, analyser og intelligens, hvor alle de førnævnte ting foregår ved hjælp af internettet. Hvis disse ting er optimeret, vil det betyde for dig, at du får hurtigere adgang til innovative og fleksible ressourcer samt stordriftsfordele. Alt i alt betyder det, at du kan reducere dine samlede driftsomkostninger, så din online infrastruktur kan blive effektiviseret og skalaret i takt med, at virksomheden udvikler sig.

Hvorfor har andre virksomheder valgt dette?

Det er en lang række fordele ved Cloud Computing, som vil blive gennemgået her. Nogle af de største fordele er blandt andet:

  • Cloud Computing fjerner udgifterne til fremtidige køb af software og hardware
  • Øget fleksibilitet og hastighed
  • Mulighed for global skalering, da software kan behandles med større præcision
  • Øget produktivitet i IT-afdelingen, da opgaver i forhold til hardware og software minimeres
  • Reduceret netværksventetid for programmer på grund af større datacentre
  • Billigere og sikre sikkerhedskopiering
  • Generelt en øget sikkerhed på grund af medfølgende politikker, teknologier og kontroller

Man kan altså sige, at AWS-certificeringer og Cloud Computing kan være medvirkende til at optimere virksomheden, da man udliciterer en masse opgaver i forhold til software og hardware, så man kan fokusere på virksomhedens udvikling i stedet. For at sige det kort, kan AWS certificeringer give dig redskaberne til at designe og administrere applikationer på AWS-platformen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *