- Erhverv

Brug af NDVI og NDRE til landbruget


Du har måske stødt på begreber NDVI og NDRE, hvis du har hørt om dronebrug i landbruget. NDVI står for Normal Difference Vegetation Index og er et index, man bruger til at aflæse vegetation.

Vegetation kan nemlig aflæses ud fra planternes lysreflektion, hvis man analyserer det tilbagereflekterede lys med bølgelængder omkring rød og infrarød.

Det er fotosyntese, der aflæses

Når en plante laver fotosyntese, er det netop klorofylpigment i planterne – også kendt som grønkorn – der foretager fotosyntesen. Vi ved jo, at planter har brug for sollys til at vokse, men det er primært den røde del af lysspektret, den har brug for i syntesen. Det infrarøde lys derimod reflekteres væk fra grønkornene. Denne del af lysspektret kan nemlig få plantens temperatur til at stige, hvilken kan gå ud over dens helbred.

Kort sagt betyder det, at en god fotosyntese opstår, når det infrarøde lys bliver reflekteret væk, og det røde lys bliver absorberet af planten.

Denne analyse tillader, at man kan kende forskel på vegetation og andre jordbundsforhold og herudfra aflæse planternes helbred.

NDVI-skalaen

Planternes sundhed vurderes ud fra en NDVI-skala, der strækker sig fra –1 til 1. Hvis tallet er under 0.33, er planten syg, og hvis det måler over 0.66, så er planten rask.

Hvad er så NDRE?

Nu lyder det måske som om, man fuldkommen kan klarlægge alle ens afgrøders sundhedstilstand med NDVI-analysen. Så hvad er nu dette NDRE?

NDRE er en anden form for aflæsningen af afgrøder. NDVI aflæste som sagt fotosyntese ved hjælp af lysreflektion med bølgelængder omkring rødt og infrarødt lys. NDRE koncentrerer sig ligeledes om aflæsningen af refleksion, men denne gang mellem Rededge og NIR. Rededges bølgelængde absorberes dybere i plantebladet, før det reflekteres. En NDRE-analyse er derfor mere dybdegående og kan fx måle næringsstofferne i planten.

En NDRE-analyse er kort sagt en bedre indikator for afgrødernes sundhedstilstand.

NDRE-aflæsningen er især brugbart til at indikere, hvornår en plante er klar til høst. Analysen kan nemlig vise, hvornår planten ikke længere har behov for sukker, hvilket betyder, at den er moden.

Analyserne indsamles via særlige kameraer monteret på en drone. Læs mere om NDVI og NDRE her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *