- Dagligdagen

Hvilke forsikringer bør din hund have?

Det er dejligt at være hundeejer. Ingen tvivl om det. Det er dog også et ansvar og en del af det ansvar gør, at man i større eller mindre grad skal forsikre sin hund. Der er fire forskellige typer forsikringer: ansvarsforsikring, sygeforsikring, ulykkesforsikring og livsforsikring. Førstnævnte er lovpligtig og skal tegnes inden hvalpen fylder fire måneder. De øvrige tre er frivillige.

Hvad skal jeg vælge?

Ansvarsforsikringen kan som nævnt ikke fravælges, så der har man ikke noget valg. Denne forsikring dækker oven eventuel skade påført andre dyr såvel som mennesker samt materiel skade påført af hunden. En god og dækkende sygeforsikring bør specielt vælges af hundeejere, der økonomisk ville have vanskeligt ved at dække pludselige store dyrlægeregninger. Alle dyrlægeregninger skal dækkes af ejeren, hvorfor det – for de fleste af os – kan være en rigtig god idé at have en sygeforsikring, der kan hjælpe til at dække eventuelle dyrlægeomkostninger ved sygdom. En sygeforsikring kan anbefales til alle hundeejere.

Skal jeg vælge en ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikringen er lidt mere speciel. Den dækker omkostninger ved ulykker. Disse forsikringer kan specielt anbefales til hunde, der har en brugsfunktion udover, at de måske også er kæledyr. Det gælder for eksempel hunde, der bruges til jagt eller hunde, der lever på landbrug. Her er risikoen for uheld større end for hunde, der tilbringer det meste af deres tid på ejerens matrikel eller i umiddelbar nærhed heraf.

Den lidt specielle

En livsforsikring dækker typisk indkøbsprisen på ens hund. Denne forsikring giver størst mening at have, hvis man har en hund, der har kostet rigtig meget. Det kunne være på grund af racen eller på grund af stamtavlen. Find gode råd om hundesygeforsikring her. Er man yderligere i tvivl, er der råd og vejledning at hente på diverse hunde- og dyreportaler på internettet eller hos dyrlægen.