- Erhverv

Når tvangsopløsning bliver virkelighed

Når en virksomhed ikke overholder en række af de vigtigste lovgivninger, så kan det blive sendt til det, der hedder tvangsopløsning ved skifteretten. Det er en tvungen afvikling af virksomheden, og det vil derefter ophøre med at eksistere.

Ting, der kan sende en virksomhed til tvangsopløsning kan være:

 

  • At virksomheden ikke følger loven og vedtægterne i forhold til ledelse
  • At virksomheden er omfattet af loven om revisorpligt og ikke har en tilknyttet
  • At virksomheden ikke har indsendt årsrapport til tiden
  • At virksomheden har tabt en del af sin kapital
  • At virksomheden ikke har bragt påpegede ovenstående forhold i orden inden for den givne frist

 

Det er Erhvervsstyrelsen, der beslutter om en virksomhed skal tvangsopløses. Dette vil blive offentliggjort i deres informationssystem og sendt videre til skifteretten, som vil opløse virksomheden. En repræsentant fra virksomheden vil blive afkrævet en forklaring angående virksomhedens aktiver, passiver og andre forhold. Herefter beslutter skifteretten på hvilken måde, virksomheden skal opløses på. Der er tre måder, hvorpå en virksomhed kan opløses:

 

Formløs opløsning

Virksomheden opløses uden en bobehandling. Denne fremgangsmåde benyttes, hvis ingen ønsker at stille sikkerhed for virksomheden eller hvis selskabet ikke ejer aktiver, som kan dække omkostningerne ved opløsningen.

 

Konkurs

Virksomheden opløses ved en konkursbehandling. Hvis virksomheden er ude af stand til at kunne betale kreditorer ved betalingsforfald, og der er en vis værdi af aktiver, eller hvis der er blevet stillet sikkerhed for boomkostningerne, så kan virksomheden begæres konkurs.

 

Likvidation

Virksomheden opløses ved afgørelse om likvidation. Hvis virksomhedens aktiver vurderes at kunne dække omkostninger til opløsningen samt gæld til kreditorer, bliver en likvidator udpeget af skifteretten til at afvikle virksomheden. Afgørelsen om likvidation kan også træffes, hvis der er mangelfulde oplysninger om selskabets aktiver, og at det skønnes, at virksomheden er i stand til at betale gælden til kreditorerne.

 

Det koster ikke noget at få en formløs opløsning. Ved konkurs og likvidation betales omkostninger enten ved virksomhedens aktiver eller helt eller delvist af statskassen. Sagen behandles og afvikles i den retskreds, hvor virksomheden har adresse.

Hvis du ønsker at få virksomheden genoptaget, skal du kontakte skifteretten. Det er dem, der vurderer, om en udsættelse af tvangsopløsningen er mulig. Du kan læse mere om hvordan du får hjælp til en tvangsopløsning her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *