- Erhverv

Optimer dit landbrug med droneanalyser

Landbrug er et vigtigt hovederhverv for Danmark og derfor udvikles der hele tiden nye teknologier indenfor produktionsoptimering. I kvægproduktionen har man optimeret med malkerobotter der effektiviserer malkemetoden. Inden for eksempelvis griseproduktion sendes analyser dagligt til danske erhvervslaboratorier, som sikrer at kvaliteten er i top og lovgivningen overholdes. Også ved planteavl forskes i biodiversitet og biogasanlæg. Farmbots er ved at gøre deres indtog i Europa med Urban Gardening havekoncepter, der er specielt designet til formålet i grønne naturområder eller på tagene af lejlighedskomplekser. Det nyeste indenfor planteavl er præcisionslandbrug og droneanalyser.

Hvordan virker droneanalyse

I stigende grad anvendes digitale teknologier til at monitorere, indsamle og analyserer data i forhold til marker. I dag kan man bestille en dronepilot, som med forskellige droner eller satellitfotos indsamler data og analyserer markens behov for gødning. En gruppe landmænd er i dag med i et pilotprojekt for præcisionslandbrug for at reducere udvaskning af kvælstof til vandmiljøet. En drone bruges til en NDVI eller NDRE analyse og markinspektion, skov og vandmiljø. Der udarbejdes et GPS-kort som kan tilsluttes direkte ind i GPS-terminalerne på landbrugsmaskinerne. Vælg en certificeret dronepilot der specialiserer sig i landbrugsopmåling som sørger for alle de rette tilladelser inden påbegyndelse af flyvningen. Dronen aflæser afgrødernes fotosyntese med en flyvehøjde på ca. 10-100 meter, hvor der flyves med 4K sensorer. Jo bedre opløsning en analyse har, jo større mulighed er der for at mikrooptimere sine afgrøder. Teknologien er allerede i dag optimal til optagelser og fotos, men udvikles løbende til fordel for landbruget og den enkelte forbruger.

Fordele ved droneanalyse

Med droneanalyser kan landmænd se afgrødernes sundhedstilstand og kan tilpasse gødningsniveauet efter det konkrete behov. Derved sikrer man sig at der gødes på konkrete steder, som har reelt behov for gødning. Dette er meget omkostningsbesparende og mere effektivt for planteavlen. Miljø- og Fødevareministeriet igangsætter pilotprojekter i Danmark, som senere bagefter indgår partnerskab om præcisionslandbrug med Landbrug & Fødevarer. Besparelserne på sprøjtemidler og udbytteoptimering er positivt for det enkelte landbrug, hvor en engangsinvestering i en droneanalyse ofte er en investering givet godt ud på lang sigt. Med denne droneteknologi er landbruget med til at forbedre miljøet for de næste generationer. Ikke kun på planteavl men også på skov og vand. Her ligger Danmark allerede i front på området.